خلاصه‌ی رویداد زنده

کارگاه پنجم: شیوه قیمت‌گذاری

توجه: درصورتی که با تلفن همراه وارد رویداد شده‌اید و کادر نمایش را بطور کامل مشاهده نمی‌کنید، تنظیمات مرورگر خود را در حالت Desktop قرار دهید.