انتقال به صفحه برگزاری رویداد زنده

کارگاه‌های تعاملی صادرات

شما درحال انتقال هستید...

ثانیه

توجه: این رویداد توسط برگزارکننده ضبط می‌شود.

توجه: درصورتی که با تلفن همراه وارد رویداد شده‌اید و کادر نمایش را بطور کامل مشاهده نمی‌کنید، تنظیمات مرورگر خود را در حالت Desktop قرار دهید.

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ است.